“Cliënten, organisaties en collega’s zijn allemaal gebaat bij zorgprofessionals die met plezier en energie hun werk doen. Ik geloof dat ieder mens deze energie wil voelen en van binnenuit gedreven is om daar alles aan te doen: veerkracht. Met mijn trainingen draag ik bij aan een betere zorgsector door zorgprofessionals te helpen hun veerkracht te vergroten”.

Dat begint bij het belangrijkste instrument dat zij bezitten: zichzelf. Om dat instrument te onderhouden is het belangrijk dat je weet hoe het werkt, en welke (subtiele) signalen aangeven dat het tijd is om bij te sturen. In mijn training ondersteun ik bij het herkennen van de eigen signalen van stress en zoek samen met de deelnemers naar passende manieren om terug te schakelen. Ik beloof geen trucjes om van stress af te komen, wel beloof ik concrete tools voor het beantwoorden van de vraag: wat heb ik nodig?

Wat het zorgbreed oplevert is praktisch: zorgverleners staan eerder stil bij hun eigen signalen - en het effect daarvan op de client of patiënt - en kunnen daarmee in de praktijk eerder bijsturen. Dit zorgt ervoor dat zij zelf invloed uitoefenen op de ervaren werkdruk. Hiermee wordt langdurig verzuim en de hoge kosten die daarbij komen kijken voorkomen. Voor de werkgever is dit een belangrijke bijdrage aan behoud van gezond en energiek personeel. Voor mij is een training geslaagd wanneer de deelnemer helemaal ‘aan staat’ om te gaan leren en in de praktijk zichtbaar ander gedrag laat zien dan voor de training. Er is bij mij veel ruimte voor oefenen, uitwisselen en vooral veel succeservaringen opdoen: zonder oordeel, met alle rust en overzicht.

Zelf heb ik 20 jaar met veel plezier in de zorg gewerkt, grotendeels in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Naast het plezier heb ik ook ervaren hoe uitdagend het soms kan zijn en hoe belangrijk het is om je eigen grenzen te kennen en te bewaken. Ik spreek de taal en ken het gevoel van de werkvloer. Dit maakt dat ik als trainer makkelijk aansluit bij de praktijk van deelnemers.

Van Doen staat voor concrete en zichtbare resultaten in de praktijk, dat is wat mij betreft precies het doel van trainingen. Hierin voel ik mij helemaal thuis.

Specialisaties binnen vanDoen: de training Focus op Veerkracht, communicatieve vaardigheden