De vanDoen Academie gelooft in modulair opleiden in tijd en uitstroomniveau. Wij bieden de opleiding tot Verzorgende-IG modulair aan, waarbij een deelnemer kan uitstromen op zijn/haar eigen eindstation met één of meerdere erkende certificaten. Hierdoor is doorstromen op een later moment altijd mogelijk.

vanDoen richt zich in eerste instantie op de eerste twee modules: ‘Basis voor deskundige zorg’ en ‘Individuele zorg verlenen’

Na 2 maanden verlenen de deelnemers met vertrouwen en op niveau de basis voor deskundige zorg. Na 6 maanden zijn zij inzetbaar als individueel zorgverlener op het niveau van Helpende Plus / Verzorgende C. Door de VIG-opleiding modulair aan te bieden met erkende deelcertificaten vergroot je de flexibiliteit en daardoor is het leren veel beter te combineren met werk en gezin.

'Inspelen op wat onze zorgverleners in spe echt nodig hebben'

Na afronding van Module 1 kan een medewerker zelfstandig basiszorg verlenen binnen de VVT. Na afronding van module 2 functioneert de medewerker op het niveau van een Helpende Plus/Verzorgende-C en kan ook medicatie toedienen uit de baxter, ACT zwachtelen en wondzorg verlenen.

Basis voor deskundige zorg

In deze module doen de deelnemers kennis op van hygiëne, ARBO, anatomie en fysiologie, ADL en vitale functies. Hiermee kunnen ze de cliënt ondersteunen bij het voeren van de regie van wonen en huishouden, het onderkennen van de gezondheidstoestand en bij de persoonlijke verzorging. Ze kunnen deze zorg ook evalueren en vastleggen. Na deze module is de deelnemer ADL-vaardig en kan deze zelfstandig in de VVT aan de slag bij laag complexe cliënten.

Niveau: dit certificaat is onderdeel van de Verzorgende-IG opleiding (3)
Doorlooptijd
: 8 weken

Inhoud:

1. Werken in de zorg (wet- en regelgeving, verschillende doelgroepen)
2. Ziektebeelden (basis van de mest voorkomende ziektebeelden)
3. Basiszorg (aan de slag met alle ADL handelingen)
4. Observeren, signaleren en communiceren
5. Ondersteunen bij wonen en huishouden en de vitale functies
6. Welzijn en zelfredzaamheid

Belasting
: 6 klassikale lesdagen en 6 dagdelen voor e-learning. De praktijkopdrachten worden uitgevoerd tijdens de stage van 16 uur per week.

Examen: In de e-learning doorlopen de deelnemers theorietoetsen en de module wordt afgesloten met een praktijkexamen op de werkvloer.

Toelating: Een vmbo-diploma (Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg). De vanDoen Academie hanteert kleine groepen en veel begeleiding. Ze wil juist ook geïnteresseerden voor de zorg kunnen laten instromen die niet voldoen aan de wettelijke instroomcriteria. Het bevoegd gezag van de vanDoen Academie heeft de bevoegdheid om iemand vrij te stellen van de vooropleidingseisen als de deelnemer laat zien dat hij of zij geschikt is voor het betreffende onderwijs.

Doorstroom: na het behalen van het examen kunnen de deelnemers doorstromen naar de module ‘Individuele zorg verlenen (C0053)


Certificering: erkend mbo-certificaat C0054-Basis voor deskundige zorg

Individuele zorg verlenen

In deze module gaat om het uitvoeren van zorg-/begeleidingstaken, het afstemmen van de zorgverlening met alle betrokkenen en wat daar mee samenhangt. Ook komt medicatie toedienen, ACT zwachtelen en basale wondzorg aan bod. Naast het oefenen van de handelingen wordt extra aandacht besteed aan de communicatieve en sociale vaardigheden. Na het behalen van dit certificaat kan de deelnemer zelfstandig aan de slag bij de meer complexere cliënten met medicatie.

Niveau: dit certificaat is onderdeel van de Verzorgende-IG opleiding (3)
Doorlooptijd
: 16 weken (om de week een lesdag)

Inhoud:

1. Medicatie toedienen
2. Verdieping ziektebeelden (klinische les geven)
3. Rapporteren volgens OMAHA
4. Omgaan met onbegrepen gedrag
5. Begeleidingsmethodieken
6. Professioneel werken en technologie

Belasting
: 6 klassikale lesdagen en 6 dagdelen voor e-learning. De praktijkopdrachten worden uitgevoerd tijdens de stage van 16 uur per week.

Examen: In de e-learning doorlopen de deelnemers theorietoetsen en de module wordt afgesloten met een CGI (Criterium Gericht Interview). Hiervoor moeten de deelnemers gedurende de hele opleiding bewijsstukken verzamelen.

Toelating: Het behaalde certificaat ‘Basis voor deskundige zorg’ is een voorwaarde voor instroom in deze variant.

Certificering: erkend mbo-certificaat C0053-Individuele zorg verlenen

Wil je meer weten over de aanpak van vanDoen?

Neem contact met ons op via de contactpagina.