Vertel het me en ik zal het vergeten, laat het me zien en ik zal het onthouden, laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.

Trainen en opleiden met impact

Bij vanDoen begrijpen we als geen ander wat nodig is voor trainingen en opleiden met impact. Een goed programma ontwikkelen vraagt vakmanschap, jarenlange opleiding en ervaring. VanDoen werkt vanaf 2011 binnen de zorg voor veel verschillende opdrachtgevers en heeft deze knowhow en ervaring in huis.

Wij bieden onder andere blended opleidingsprogramma’s aan bestaande uit 4 stappen:


Wij maken gebruik van e-learningmodules voor de noodzakelijke kennis. Fysieke trainingsdagen voor het doen en leren van elkaar. Praktijkopdrachten, coaching on the job en tussentijdse online bijeenkomsten voor het maken van vlieguren.

Bij de les blijven

We zijn er op uit om de deelnemers te verrassen met een afwisselend programma zodat zij ‘bij de les blijven’. In de bijeenkomsten ligt de focus op toepassen, ervaren, bewustzijn vergroten, inzichten vergaren en vooral doen! Dit zorgt voor vormende ervaringen en groei. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van afwisselende, ervaringsgerichte oefeningen waardoor de informatie het beste blijft hangen. Elke deelnemer ervaart zijn rol als teamlid gedurende de opleiding/training en we stimuleren de onderlinge samenwerking.

Feedback, reflectie en de kracht van herhaling

De trainer traint in het hier en nu en geeft feedback zodat er extra inzichten ontstaan. Daarnaast ontvangen de deelnemers tijdens de bijeenkomsten praktische handouts met concrete handvatten zodat zij niet alles direct hoeven te onthouden.

De deelnemers maken, naast de bijeenkomsten, opdrachten in de praktijk waarin ze het geleerde toepassen. De opdrachten worden uitgevoerd in overleg met de trainer en zijn gericht op het behalen van persoonlijke en organisatie doelstellingen. De trainer houdt de voortgang van de deelnemers individueel bij met extra aandacht voor de ontwikkeling van het reflecterend vermogen en stuurt bij waar nodig.

Trainen met impact 'weten is niet genoeg, we moeten doen'

Trainen met impact is de bewuste beïnvloeding van de deelnemers en de leer- en werkomgeving. Onze trainers zijn een belangrijk instrument en weten hoe zij verschil kunnen maken. Zij weten hoe zij deelnemers kunnen raken, hoe zij ervoor kunnen zorgen dat er inzichten ontstaan en hoe zij deelnemers het beste kunnen begeleiden naar daadwerkelijke gedragsverandering in de praktijk.

Maximale leeropbrengst realiseren en zorgen voor zichtbare resultaten in de praktijk