Gemeenschappelijke taal verwijst naar woorden/zinnen of eigen metaforen die algemeen worden begrepen door een groep mensen. De metafoor vanDoen.ladekast zorgt er bijvoorbeeld snel voor dat er binnen een team met een lach gezegd wordt ‘je laatje staat open!’ of ‘dat is jouw lading aan wat je waarneemt, niet de waarheid’.

“Is de communicatie slecht binnen deze organisatie? Waarom weet ik daar niets van?”

Effectiever communiceren: gemeenschappelijke taal zorgt voor een duidelijke en eenduidige uitwisseling van informatie binnen de organisatie. Het helpt interpretatieverschillen te voorkomen, wat essentieel is voor een constructieve samenwerking.

Samenwerken vanuit verbinding: Wanneer medewerkers dezelfde taal spreken, bevordert dit een gevoel van eenheid en teamgeest. Collega’s begrijpen elkaar en gaan daardoor eerder dezelfde kant op.

Hogere productiviteit: Gemeenschappelijke taal leidt tot efficiëntere processen en manieren van werken. Er is veel minder miscommunicatie en daarmee directe besparing van tijd en dus hogere productiviteit = efficiënter en effectiever werken.

Organisatiecultuur in de lift: Wanneer de juiste gemeenschappelijke taal wordt gehanteerd op alle niveaus van de organisatie, heeft dit een positieve impact op de gehele organisatiecultuur. In sommige zorgorganisaties al zicht- en hoorbaar. Heldere communicatie tussen de verschillende disciplines = een organisatie in de lift.

Meer weten over hoe de vanDoen Academie gemeenschappelijke taal integreert in trainingen en hoe wij zorgen dat alle deelnemers gemeenschappelijke taal aangereikt krijgen? Neem contact met ons op!

Neem contact op met de vanDoen Academie